Hof vernietigend over onderzoek naar politiegeweld tegen Saskia van Kessel

24200
Een bovenbuurman filmde de zware mishandeling van Saskia door een politieman. Alle opnames die de politie zelf maakte zijn 'gewist' en 'verdwenen'.

BLIJVEND HERSENLETSEL DOOR KLAPPEN: POLITIE VERNIETIGT BEWIJS EN LEGT VALSE VERKLARINGEN AF

Politie en OM hebben zeer ondeugdelijk opsporingsonderzoek verricht naar het gruwelijke politieoptreden tegen makelaar Saskia van Kessel uit Geldermalsen. Dat is het oordeel van het gerechtshof in Arnhem waar het slachtoffer en haar advocaat Esther Vroegh een procedure hadden aangespannen.

De nu 44-jarige onderneemster werd in 2015 om niets en pal voor haar voordeur tegen de grond gesmeten en met een wapenstok afgeranseld door een politieagent. Ze raakte zeer ernstig gewond. Het hof noemt het ‘aannemelijk’ dat Saskia’s letsel – een hersenbloeding gevolgd door blijvende hersenschade – is toegebracht door de politie.

Saskia van Kessel

Politie en Openbaar Ministerie hebben dat vanaf het prille begin categorisch ontkend en het onderzoek aan alle kanten tegengewerkt. Eerder schreef ik daar op deze website een long read over, daags na de gruwelijke mishandeling berichtte ik meermalen over de misstanden in De Telegraaf.

Verwacht

Het dossier roept volgens de raadsheren van het Arnhemse gerechtshof het beeld op dat politie en OM ‘geen enkel moment’ met de belangen van Saskia rekening hielden. Omdat Saskia als slachtoffer volledig afhankelijk is van de wijze waarop het onderzoek wordt gedaan en omdat haar aangifte is gericht tegen de politie, mocht volgens het hof verwacht worden dat er ‘adequaat, transparant en direct zou worden gereageerd’.

Maar het rechtscollege constateert iets heel anders: ‘Het onderzoek is ondeugdelijk uitgevoerd.’ Bovendien, zo is door het hof vastgesteld, heeft het OM om volstrekt onduidelijke redenen stelselmatig nagelaten het slachtoffer over de naspeuringen te informeren.

Vernietigen

Een videoteam van vier agenten – van wie er drie opnamen maakten van het onnodig geëscaleerde politieoptreden – heeft volgens het hof nauwelijks beelden opgeslagen. ‘De commandant van het team kon kennelijk beeldmateriaal als ‘onbruikbaar’ kwalificeren en die beelden vervolgens vernietigen, waardoor geen enkele controle meer mogelijk is.’ Dat bevreemdt de rechters zeer omdat er destijds direct veel commotie was over het politieoptreden in Geldermalsen. ‘Het was op voorhand duidelijk dat er behoefte was om beschikbaar materiaal te kunnen onderzoeken.’

De enige beelden die er nog zijn, gemaakt door een omwonende, zijn door Saskia en Esther zelf in het onderzoek ingebracht. Uit deze opnames blijkt, zo oordeelt het hof, dat op zijn minst sprake was van een situatie die vroeg om kritisch onderzoek.

Tijdsverloop

Ondanks de snoeiharde uitspraak kunnen de twee betrokken politieagenten vanwege het vernietigen van de videobeelden en het grote tijdsverloop volgens het hof nu niet meer strafrechtelijk worden vervolgd. Het zou niet meer mogelijk zijn om aanvullend bewijs te vergaren. Daardoor blijft onduidelijk wie van de twee politiemannen de voor Saskia zo schadelijke klap uitdeelde. Zelf zwijgen de agenten, hun collega’s weigeren eveneens tekst en uitleg te geven over wat zij hebben gezien.

De inmiddels vijf jaar oude zaak is naar mijn idee ronduit schokkend. De overheid heeft zich bediend van praktijken die je in een Derde Wereldland verwacht. Een gezonde vrouw komt ’s avonds thuis, wordt geslagen door ME’ers en belandt daarna met blijvend letsel in het ziekenhuis. Maar de overheid doet niets om te achterhalen wat er is gebeurd.

Met het jarenlang traineren van het opsporingsonderzoek, de vele leugens en het, naar het zich laat aanzien willens en wetens vernietigen van bewijsmateriaal zijn politie en justitie er bovendien in geslaagd om de waarheidsvinding in deze zaak compleet te frustreren en te voorkomen dat het recht zijn beloop krijgt.

Juist dat laatste steekt Saskia van Kessel enorm.

Last

“Aan de ene kant valt er een zware last van mijn schouders”, reageert ze op de uitspraak. “Ik heb hier vijf jaar met Esther voor moeten vechten en er heel wat kosten aan gespendeerd. Als ik dat niet had gedaan, was er nooit een gerechtelijke uitspraak gekomen, was de waarheid onder het tapijt gebleven en had ik deze erkenning niet gekregen. Dat het hof bevestigt wat mij is aangedaan, is me erg veel waard. Al die jaren hebben politie en justitie mij als leugenaar neergezet. Dat is niet te verwerken.”

Maar anderzijds deugt er volgens Saskia niets van dat de agent die haar ernstig letsel bezorgde de dans nu ontspringt. “Hij en zijn collega’s weten hoe het zit, maar weigeren opening van zaken te geven. Dat vind ik ongekend, het zijn nota bene politiemensen. Er is een filmpje van een omwonende, er zijn foto’s van de blauwe plek op mijn hoofd, er was de bloeding in mijn hersenen, een rapportage van het NFI en maar liefst vier getuigen die hebben gezien hoe ik werd geslagen. Ik vind het verbijsterend dat deze agent niet gewoon toegeeft wat er is gebeurd en dat hij weigert om een gesprek met mij aan te gaan. Hoeveel meer mensen slaat deze politieman nog in elkaar? En met welke gevolgen?”

Terugblik

Een terugblik op de feiten: Saskia werd op woensdag 16 december 2015 in het bijzijn van haar toenmalige vriend Sjors overlopen door een arrestatie-eenheid van de politie. Dat gebeurde drie uur na rellen in Geldermalsen die waren gericht tegen de komst van een AZC. De rust was toen allang weer in het dorp weergekeerd, maar vlakbij Saskia’s woning werd een café schoongeveegd door een juist gearriveerde groep agenten.

De zakenvrouw – die niets met de rellen of het café te maken had – kwam net thuis aan, toen ze op de stoep voor haar huis hard tegen de grond werd gesmeten en vervolgens zonder enige aanleiding met een wapenstok werd geslagen. Een half uur later moest ze met spoed in een ziekenhuis worden opgenomen en verkeerde Saskia dagenlang in levensgevaar.

Strafrechtadvocaat Esther Vroegh

Haar familie schakelde destijds meteen advocaat Esther Vroegh in. Zij heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor deze zaak en deed er alles aan om de waarheid aan het licht te brengen.

Verloop

De zaak kreeg een bizar verloop:

 • *Esther deed destijds aangifte van een poging tot doodslag, vroeg om het op non-actief zetten van de betrokken agenten en eiste diepgravend onderzoek door politie en Openbaar Ministerie. De politie Oost-Nederland werd door justitie aangewezen om het onderzoek in deze zaak te gaan verrichten.
 • *Al snel bleek dat de betrokken agenten geen strobreed in de weg werd gelegd. Zij werden niet ontslagen en zelfs niet geschorst. Ook het onderzoek kwam niet van de grond.
 • *In juni 2016 verklaarde advocaat Esther Vroegh dat zij zelf bewijs moest aandragen en dat het OM daar ondanks allerlei beloftes niets mee deed. Dat terwijl er al maanden belastende verklaringen van door Esther getraceerde getuigen en de door haar achterhaalde video-opnamen van de omwonende waren ingebracht.
 • *In de zomer van 2016 bracht het NFI een cruciale, forensisch medische rapportage uit waarin een direct verband tussen het politiegeweld en de hersenbloeding bij Saskia werd aangetoond. Kort daarna vroeg Esther het College van Procureurs-Generaal, de top van het OM, om ingrijpen.
 • *Dat haalde niets uit. Weer enkele weken later seponeerde officier van justitie Nettenbreijers de zaak omdat volgens hem ‘niets op de video-opnamen was te zien’ en ‘onvoldoende was aangetoond dat Saskia’s hersenbloeding het gevolg was van het politieoptreden’.
 • *Esther schakelde daarop forensisch medisch onderzoeker Selma Eikelenboom van onderzoeksbureau Independent Forensic Services (IFS) in.
 • *IFS-onderzoek naar de videobeelden en verwondingen maakte duidelijk dat de politie wel degelijk met een wapenstok op Saskia’s hoofd had geslagen. Bovendien lieten de beelden zien dat tal van agenten destijds de mishandeling hadden gefilmd.
 • *Met deze belangrijke bevindingen stapten Saskia en advocaat Esther Vroegh op 21 september 2016 voor de eerste keer naar het gerechtshof in Arnhem om er een beklagprocedure aan te spannen.
 • *Tijdens een zitting bij het hof deed de advocaat-generaal een opmerkelijke uitspraak. ‘Een oorzakelijk verband tussen de duw die klaagster (Saskia, jvdg) ontving, de val die zij daardoor maakte en/of de klap met een wapenstok die zij ook kreeg van een tweede politieambtenaar en het daarna opgetreden hersenletsel, mag mijns inziens verondersteld worden.’
 • *Het hof bepaalde in die tijd dat het OM het onderzoek onder leiding van een rechter-commissaris over moest doen. De rijksrecherche moest de naspeuringen gaan verrichten en tevens onderzoeken waar de opnamen van het videoteam van de politie waren gebleven.
 • *Het dossier verhuisde daarop – vanwege hoegenaamde ‘onpartijdigheid’ – naar het OM in Noord-Nederland en kwam in handen van officier van justitie Supèr.
 • *Op 10 april 2019 maakte deze officier van justitie bekend dat geen van de agenten die in de nabijheid waren geweest iets hadden gezien of hooguit een duw van een politieman tegen Saskia hadden waargenomen. De rijksrecherche liet na om de vier getuigen in Geldermalsen – onder wie de bovenbuurman die de beelden had gemaakt – te gaan horen.
 • *Supèr weersprak tevens de bevindingen van IFS en ontkende de resultaten van het NFI dat Saskia op haar hoofd was geraakt. Hij kwam bovendien met een totaal nieuwe lezing. Volgens deze officier van justitie werd Saskia ‘door een agent tegen een winkelruit aan geduwd’.
 • *Het OM zweeg de zaak daarna volledig dood waarop Saskia en haar advocaat voor een tweede keer naar het gerechtshof stapten. Even voor de kerst 2020 deed het hof uitspraak.

Schadevergoeding

Voor Saskia is de zaak nog steeds niet over. Ze is inmiddels verwikkeld in een procedure om een schadevergoeding en overweegt bovendien om de kwestie voor te leggen aan het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Advocaat Esther Vroegh zei gisteren: “Deze zaak en de behandeling van Saskia laat wat mij betreft echt de erosie van de rechtstaat zien. In plaats van zich dienstig op te stellen en achter de waarheid te willen komen met het idee om hiervan te leren en in de toekomst deze totaal verkeerde inschattingen en geweldsescalaties te voorkomen, duikt het bestuur en de staat dus vijf jaar weg. Iedereen, de burgemeester (Miranda de Vries), de betrokken officieren, om over hun superieuren maar te zwijgen. Met zo’n laffe en ontwijkende houding kun je bijna niet meer van de agent verwachten dat hij anders in de wedstrijd staat en toestemming zou krijgen om zijn fouten toe te geven.”

Toeslagenaffaire

De vergelijking met de toeslagenaffaire kan volgens Esther getrokken worden: “De menselijke maat is afwezig en daarnaast heeft men, strategisch, ingezet op verduistering van bewijsmateriaal en het afleggen van valse verklaringen. Dit zijn op zichzelf misdrijven waarvoor vervolging mogelijk is. Maar zoals altijd, worden de betrokken personen en hun leidinggevenden niet vervolgd en zal ook de schadevergoeding niet van invloed zijn op hun huishoudpotje of bedrijfsinkomen. Dat betalen we als belastingbetaler namelijk gewoon zelf.
Zolang er geen zelfreinigend vermogen optreedt bij justitie en men niet gewoon fouten kan en wil toegeven, dat was het enige waar het Saskia in beginsel om te doen was, zullen dit soort schrijnende situaties zich blijven voordoen waar het gevaar schuilt dat een overheid die zich niet aan de regels houdt, steeds minder draagvlak genereert bij burgers om zich wel aan de regels en wetten te houden.”

Bittere

Voor misdaadverslaggever en oud-politieman John van den Heuvel is de jongste uitspraak van het hof ongetwijfeld een bittere pil.

Toen ik diverse verhalen over deze affaire schreef in De Telegraaf, vond Van den Heuvel het nodig om mijn artikelen in diezelfde krant in een column en later in een uitzending van RTL Boulevard onderuit te halen. Hij ging daarbij als een straatvechter tegen de raadsvrouw van Saskia in de aanval. Blijkbaar ging het Van den Heuvel er niet om de waarheid te achterhalen.

Een deel van de column van Van den Heuvel van december 2015 is nog terug te vinden op de website van de inmiddels overleden misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink.

Hij noemde Esther destijds ‘een advocaat die zo nodig een duit in het zakje moet doen’ toen zij eiste dat de betrokken politieagenten werden geschorst. Verder schreef hij over Esther: ‘wat een verademing als deze advocaat net zo zou reageren bij mogelijke fouten van haar eigen beroepsgroep’. Van den Heuvel vond het blijkens zijn column bovendien geaccepteerd dat gefrustreerde ME’ers die bij het raadhuis met relschoppers te maken hadden gekregen, uren later en elders in Geldermalsen onschuldige en toevallige voorbijgangers het ziekenhuis insloegen.

Daar bleef het niet bij. In de uitzending van RTL Boulevard op 17 december 2015 zei hij het ‘ridicuul en belachelijk’ te vinden dat de raadsvrouw van de, toen nog in levensgevaar verkerende Saskia disciplinaire maatregelen tegen de betrokken agenten eiste. Niet gehinderd door enige kennis van de feiten – het was immers dik drie uur na de rellen en bovendien op een andere plek – was het volgens Van den Heuvel vooral een ‘gevalletje eigen schuld’ van Saskia van Kessel dat zij klappen kreeg toen zij zich in de rellen begaf, zo betoogde de oud-politieman in de uitzending.

Tegenstrijdig

Esther Vroeg wendde zich destijds tot de hoofdredacteur van De Telegraaf, Paul Jansen. Hoe kon het dat twee misdaadverslaggevers van De Telegraaf zo tegenstrijdig schreven over de zaak van Saskia, was haar vraag. En waarom noemde Van den Heuvel haar aangifte ridicuul en het de eigen schuld van Saskia dat zij slachtoffer werd van de politie?

Paul Jansen weigerde iedere medewerking en mailde de advocaat op 28 januari 2016 een laf en nietszeggend antwoord:

‘Voor klachten over uitspraken bij RTL Boulevard en andere media kunt u zich tot die media wenden. Columnisten hebben het volle vertrouwen en de vrijheid om te schrijven wat ze willen. Inhoudelijk zie ik weinig aanleiding om op uw grieven in te gaan.’

Kritische

Tja. Een kritisch blik op politie en OM hoef je van De Telegraaf tegenwoordig niet meer te verwachten.

Ik heb nooit begrepen hoe een serieuze verslaggever – zelfs al is hij een voormalige agent – het zo voor de politie kan opnemen wanneer er zo evident sprake is van falend en corrupt optreden en machtsmisbruik. Ook de inmiddels overleden misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink besteedde aandacht aan dat gegeven. Hendrik Jan schreef destijds op zijn site misdaadjournalist.nl: ‘Van den Heuvel neemt het wel erg gemakkelijk op voor zijn oud-collega’s en de vergelijking met advocaten die hij geschorst zou willen zien gaat helemaal mank.’

*Lees ook: Saskia werd nooit meer de oude na politiegeweld

Steun de website Femke Fataal

Vond je dit een goed artikel? Laat dan je waardering blijken met een kleine bijdrage. Je kunt me ook met een vaste, maandelijkse bijdrage steunen. Dan kan ik onderzoek doen en schrijven en kun jij mijn verhalen blijven lezen. Dankjewel!

1 REACTIE

 1. Heel erg allemaal.
  Ik kan Saskia alleen maar heel veel sterkte en beterschap toewensen.
  Helaas staan overheidsinstanties, zoals OM, politie, rechtelijke macht boven de wet.
  Althans dat mensen ze.
  Ernstig is ook dat zijn collega’s de dader beschermen.
  Helaas zijn dit dingen die zeer vaak voorkomen in ons land
  Rechtstaat waren zoveel mensen hun mond van vol hebben is niet meer dan een illusie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.