Onderzoek wijst uit: hoge sterfte onder vrouwen na tbs

1304
Vivienne de Vogel

Het gaat niet goed met vrouwen die uit de tbs komen. Het sterftecijfer onder deze vrouwen is met bijna twintig procent erg hoog. De vrouwen overlijden bovendien op relatief jonge leeftijd door een terugval in zelfdestructief gedrag en een riskante levensstijl.

Andere vrouwen, blijkt uit het nieuwste onderzoek van forensisch psycholoog Vivienne de Vogel, komen na hun tbs weer vanwege geweldsdelicten met justitie in aanraking. Of zij belanden voor het leven in psychiatrische behandeltrajecten.

“Dat maar weinig vrouwen een succesvolle terugkeer maken in de maatschappij, had ik wel vermoed”, zegt Vivienne. “Maar het hoge sterftecijfer is verbazingwekkend.”

Vivienne is sinds twintig jaar als onderzoeker verbonden aan de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht. In haar onderzoek vergelijkt zij de achtergronden van 275 vrouwelijke en 275 mannelijke tbs-patiënten. In een recent vervolgonderzoek achterhaalde de onderzoeker van 78 vrouwen die tussen 1993 en 2012 uit Nederlandse tbs-klinieken kwamen, hoe het hen daarna was vergaan.

Verslaafd

Maar liefst veertien vrouwen bleken op een gemiddelde leeftijd van 44 jaar te zijn overleden. Een klein deel pleegde zelfmoord. Andere vrouwen waren weer verslaafd geraakt of in de prostitutie beland. Sommigen bezweken aan de gevolgen van ernstige vormen van automutilatie (zelfverminking).

Bijna twaalf procent werd na de tbs opgenomen in psychiatrische inrichtingen. Anderen belandden in trajecten voor begeleid wonen.

Van 24 vrouwen kon worden achterhaald dat zij later opnieuw de fout ingingen. Deze vrouwen werden veroordeeld. Dertien van hen pleegden een geweldsdelict (waaronder pogingen tot moord). De overige elf werden veroordeeld wegens een fraude- of vermogensdelict.

Het antwoord op de vraag waarom het vrouwelijke ex-tbs’ers vaak niet lukt hun leven weer op de rails te krijgen, heeft Vivienne (nog) niet. “Of de tbs-behandeling slaat niet aan. Of er is bij deze vrouwen sprake van zulke complexe psychische problemen dat het gewoon razend moeilijk is om hen weer op het rechte pad te brengen.”

Zie ook: Meeste vrouwen in tbs zijn borderliners

Steun de website Femke Fataal

Vond je dit een goed artikel? Laat dan je waardering blijken met een kleine bijdrage. Je kunt me ook met een vaste, maandelijkse bijdrage steunen. Dan kan ik onderzoek doen en schrijven en kun jij mijn verhalen blijven lezen. Dankjewel!